Soludden mot Färgenäs. Foto AKFridh

Färgensjöarnas naturreservat

Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade 2012-04-03 att bilda Färgensjöarnas naturreservat. Reservatet omfattar hela Stora Färgen med omgivningar, undantaget sjöns östra strand som innefattar Lygnareds campingplats, Björkudden, Färgered, Svanvik, Skämningared, Soludden och Sundet. Även den nordvästra delen av Lilla Färgen med strand ingår i reservatet.

Syftet med reservatet är att skydda områdets ädellövskogar och övriga värdefulla skogsmiljöer, strandmiljöer och öar, intressant växt- och djurliv, tilltalande landskapsbild samt att tillvarata områdets goda möjligheter för rekreation och friluftsliv.

Reservatet innefattar de sedan tidigare naturskyddade områdena Granön, Stora Slättön och Ljussnopparna samt två större områden med landskapsbildsskydd. Dessa beslut har upphävts i och med det nyinrättade naturreservatet.

Lövskogarna i Färgenområdet ingår i en för landet särskilt värdefull lövskogstrakt med till exempel flera krävande arter av skalbaggar och lavar knutna till grova ekar. Värdefulla delar i reservatet är ekskogarna på Slävik, lindängen på Färgenäs, ädellövskogarna kring Skaftared och ekskogen på Dumpevik. Sammanlagt 27 stycken så kallade rödlistade arter är kända från området.  

Förvaltare för reservatet är Västkuststiftelsen.

Tillhörande information

Karta

Javascript is required to view this map.