Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontroll av enskild avloppsanläggning

Miljöskyddskontoret genomför regelbundet kontroll av avloppsanläggningar inom kommunen, vi prioriterar känsliga områden först.

Texten uppdaterad 2020-04-14

Syftet med kontrollerna är att alla avloppsanläggningar uppfyller kravet på tillfredsställande rening och att de uppfyller lagstiftningen. Detta görs för att bland annat skydda vattendragen från övergödning och skydda dricksvattenbrunnar från förorening.

Vid bygglovsprövning, där ombyggnaden eller tillbyggnaden påverkar avloppet, kommer avloppsanläggningen att kontrolleras. Tänker du köpa en fastighet med enskilt avlopp så kan det vara lämpligt att kontrollera med miljöskyddskontoret om vilka handlingar som finns på avloppet (t.ex. gamla tillstånd). Du bör också kontrollera om det finns några krav på förbättringar av avloppet på den aktuella fastigheten. Se tillhörande information: Havs och Vattenmyndigheten.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret