sv Swedish

Kontroll av enskild avloppsanläggning

Hälsoskyddsenheten genomför regelbundet kontroll av avloppsanläggningar inom kommunen, vi prioriterar känsliga områden först.

Texten uppdaterad 2021-05-12

Syftet med kontrollerna är att alla avloppsanläggningar uppfyller kravet på tillfredsställande rening och att de uppfyller lagstiftningen. Detta görs för att bland annat skydda vattendragen från övergödning och skydda dricksvattenbrunnar från förorening.

Vid bygglovsprövning, där ombyggnaden eller tillbyggnaden påverkar avloppet, kommer avloppsanläggningen att kontrolleras. Tänker du köpa en fastighet med enskilt avlopp så kan det vara lämpligt att kontrollera med hälsoskyddsenheten om vilka handlingar som finns på avloppet (t.ex. gamla tillstånd). Du bör också kontrollera om det finns några krav på förbättringar av avloppet på den aktuella fastigheten. Se tillhörande information: Havs och Vattenmyndigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen