Bygglov

Vad kul att du har byggplaner och vill vara med och utveckla Alingsås kommun. Vi vill att din resa fram till en färdig byggnad blir så smidig som möjligt. Nedan kan du följa bygglovsprocessen steg för steg.

Förberedelser

Med en väl förberedd ansökan kommer handläggningen att gå smidigare.

Ansök om bygglov

Ansök gärna via vår e-tjänst och var noga med att alla handlingar kommer med redan från början. När ärendet inkommer ställs det i kö för att fördelas till handläggare.

Ärendet granskas

Ärendet granskas utifrån gällande lagstiftning och bestämmelser.

Beslut

När ärendet är granskat och vi fått in eventuella remissvar kan vi fatta beslut.

Tekniskt samråd

Möte med byggnadsinspektör i ett tekniskt samråd. För enklare byggen/åtgärder krävs inget tekniskt samråd. Om tekniskt samråd krävs framgår det i beslutet.

Startbesked

När du får ditt startbesked kan du börja bygga.

Arbetsplatsbesök

Under byggprojektets gång besöker byggnadsinspektören byggarbetsplatsen.

Slutsamråd

Möte med byggnadsinspektör som hålls på plats när byggprojektet är avslutat, men innan byggnaden tagits i bruk.

Slutbesked

När du har fått ett skriftligt slutbesked kan du flytta in eller börja använda din byggnad.