Eldning av ris och grenar

Eldning utomhus av trädgårdsavfall

Under tiden 15 april till 30 september är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär att du som bor i tätort eller samlad bebyggelse inte får elda kvistar, ris och löv. Undantag finns för påsk- och valborgsmässoeld. Förbudet finns i kommunens ”Lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön”.

Om du är osäker på om du bor inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse kan information hämtas på samhällsbyggnadskontoret, som nås via kommunens växel tel 61 60 00.

För glesbebyggelse gäller att eldning kan ske om den inte förorsakar olägenhet för närboende. Detsamma gäller för eldning i tätbebyggda områden mellan 1 oktober och14 april.

Öppen eldning av annat avfall än torrt trädgårdsavfall är alltid förbjudet!

Tänk på att eldningsförbud kan råda på grund av stor brandrisk. Information om detta sker via kommunens räddningstjänst, se hemsida eller ring tel 63 40 80.

Tillhörande information