Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Det här är programmet för dig som till exempel vill bli journalist, advokat, präst eller kanske lärare. Du får en bred utbildning med fokus på hur världen fungerar och vårt samhälle styrs. Du får kunskap om hur du ska kunna påverka i kommunen och se hur just du kan göra skillnad.

Det här är utbildningen för dig som är engagerad och intresserad av samhällsfrågor och internationella relationer.

Högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen kommer du att ha en bred grund för fortsatta högskolestudier.

Det dagliga skolarbetet

Utifrån dina intressen väljer du vad du vill fördjupa dig inom; Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap eller Medier, information och kommunikation och skaffar dig en utmärkt grund inför högskolan.

Inriktning Samhällsvetenskap

Väljer du inriktningen Samhällsvetenskap fördjupar du dig i samhällsvetenskap, eller geografi, historia och religionskunskap. Du skaffar dig kunskap om samhället i stort, om världen i övrigt och om samspelet mellan människor och deras livsvillkor.

Inriktningen Medier, information och kommunikation

För dig som vill lära dig mer och få grundläggande kunskap om journalistik och medier. Till exempel om hur medierna påverkar vår världsuppfattning och det offentliga samtalet. Här är kritiskt tänkande ett viktigt inslag.

Inriktningen Beteendevetenskap

Riktar sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper om psykologi, sociologi och ledarskap. Du förbereds för att möta mäniskor i vitt skilda livssituationer och kan förstå hur individer och grupper påverkar varandra.

Alla elever på programmet åker till Stockholm och besöker Riksdagen, går på teater, gör en stadsvandring i Gamla stan och besöker aktuella utställningar.

Vi jobbar med internationella frågor bl a för att få en djupare förståelse hur det är att var ung och leva i andra kulturer, för att ta bort fördomar, för att öka självförtroendet, för att förbättra språkkunskaper och skapa kontakter med omvärlden så att den komma närmare oss

Vi har som målsättning att alla elever på programet ska ha minst en kontakt med omvärlden under sina tre år på Alströmergymnasiet

 

Läs mer om programmet på skolverkets hemsida.

 

Skugga Samhällsvetenskapsprogrammet?

Skuggning innebär att du kan komma till oss på gymnasiet för att hälsa på och följa med en klass under en dag.

Vi kommer att göra vad vi kan för att du ska få en liten inblick i hur det är att vara student hos oss.

Om du är intresserad av att besöka oss, ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för att undersöka om och när du har möjlighet att komma skugga.

 

Kontakta:

Emma Bresche Hellström

emma [dot] breschehellstrom [at] alingsas [dot] se