Kommun, politik

Aktuellt

2017-01-09
Kommunens utvecklingschef Kjell Hult lämnar sin tjänst till sommaren. Kjell Hult har arbetat i många år med den strategiska samhällsplaneringen i kommunen och har nu med ålderns rätt bestämt sig för att sluta.
2017-01-04
Caroline Hagström blir tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret efter Barbro Sundström. Caroline tillträder omedelbart.
2016-12-23
Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde i september 2016 om en minskning av socialförvaltningens budget för ferieanställningar 2017, med 2 mkr.
2016-12-23
Behöver du komma i kontakt med kommunen utanför ordinarie öppettider? Här finner du journummer till kommunens verksamheter.
2016-12-22
Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-21. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-12-21
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2016-12-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-12-19
Nu har alingsåsarna tyckt till om sin kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. Resultaten för 2016 är på samma nivå som tidigare år. Alingsåsarna är fortsatt mer nöjda med sin bostadsort, kommunens verksamheter och sitt inflytande än genomsnittet.
2016-12-19
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2016-12-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2016-12-19
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-12-12. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  • passivhuscentrum