Flygfoto över Alingsås

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Bygglovhandläggare kan bokas digitalt

Sedan en tid tillbaka kan du boka tid hos en bygglovhandläggare digitalt. Något som förhoppningsvis underlättar kontakten med samhällsbyggnadskontoret. Det innebär att du i lugn och ro kan boka tid via kommunens hemsida  hemifrån din dator eller mobiltelefon. Se länk i högermenyn.

Vid besök på samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12,  får du  kvalitetstid med en handläggare som har möjlighet att förbereda just ditt ärende. Det gör också arbetssituationen bättre för handläggaren som kan planera sin tid bättre och kan arbeta effektivare med bygglovärendena för att på så sätt förkorta handläggningstiderna, som en tid har varit långa.

Samhällsbyggnadskontoret receptionsfunktion samkörs nu med rådhusets. Kontakten med handläggare har förenklats och satsningen på att digitalisera andra funktioner på samhällsbyggnadskontoret kommer på sikt att ge bättre och bättre service.

Bygglovavdelningen har även drop-in mån-tis och tors-fre kl. 9-11. Drop-in är framförallt avsedd för enklare ärenden, behövs mer rådgivning med handläggare får du hjälp att boka en tid.

När du ska bygga

När du ska bygga, göra ändringar av byggnader m.m. gäller plan- och bygglagen, PBL. Av den framgår att du kan behöva tillstånd i form av bygglov, rivningslov, eller marklov för byggande, rivning, schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Dessutom ska samhällsbyggnadsnämnden i allmänhet underrättas om byggnadsarbeten m.m. genom bygganmälan.

Om du vill bygga ett nytt hus utanför detaljplan eller om du är osäker på om du kommer att få bygglov för en viss åtgärd kan du söka förhandsbesked. Du behöver då inte utarbeta kostsamma bygglovhandlingar i onödan.

Vill du ha mer detaljerade uppgifter finns information i vänstermenyn. De båda skrifterna "Behöver jag bygglov" och "Information till dig som tänker bygga" kan du också beställa från samhällsbyggnadskontoret.

Ska du bygga utanför detaljplanelagt område finns råd att hämta i samhällsbyggnadsnämndens skrift "Att bygga i landsbygd". Den behandlar val av byggplats och utformning av bebyggelse.

Enklare bygglov kan beviljas av samhällsbyggnadskontoret (enligt delegationsordning). Övriga ärenden fattar politikerna i samhällsbyggnadsnämnden beslut om.