Latrinkompostering

Om du komposterar ditt toalettavfall kan näringsämnena återföras till kretsloppet. Eftersom latrin kan innehålla både virus och bakterier är det viktigt att komposteringen sker på rätt sätt. Innan du börjar måste du anmäla latrinkompostering till miljöenheten. Det går bra att kompostera latrin tillsammans med matavfall.

Texten uppdaterad 2024-02-05

Hur ska en behållare se ut?

Om du komposterar latrin utomhus är det viktigt att inte skadedjur kan ta sig in. Det är också viktigt att kompostvatten inte kan rinna ut och förorena ytvatten och vattentäkter. Kompostbehållaren för fritidshus ska ha en viss volym, i regel 350 liter om det bara är latrin som du komposterar. Tänk på att placera din kompost så att inte dina grannar blir störda av dålig lukt.

Latrin med urin

Hur du ska sköta komposten beror på hur mycket urin det finns i det material som du lägger i komposten. Om du har mycket urin i komposten kan du göra så här:

  1. Lägg ett tjockt lager (20-30 cm) med sugande strömaterial i botten på komposten så att det kan suga upp överskottsfukten.
  2. Blanda in torrt och näringsfattigt strömaterial i komposten
  3. Blanda om materialet över bottenlagret då och då.

Latrin utan urin

Om du har en urinseparerare och därför får latrin utan urin kan du göra såhär:

  1. Lägg i matrester och lite urin eller annat material som tillför fukt och näring.
  2. Blanda om i materialet för att få ner mer luft.

Färdig kompost

När komposteringen går bra är slutprodukten jordliknande och utan obehaglig lukt. Tänk på att den är ett näringsrikt jordförbättringsmedel och att du bör blanda upp det med annat material vid nyplantering.

E-tjänster

Här finns alla e-tjänster och blanketter inom avfallsområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten