Avfallstrappa
EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Avfall och återvinning

Minimera avfallet

Inom avfallshanteringen har man kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall. Det allra bästa för miljön är givetvis om det  blir så lite avfall som möjligt. Här försöker vi reda ut avfallsbegreppen och ge lite tips på vilka åtgärder  som kan minska avfallsmängden.

Minimera avfallet genom att vara en medveten konsument. Se längre än till själva produkten och försök ta hänsyn till hur mycket energi det går åt att tillverka den. När du handlar välj om möjligt kvalitet, det vill säga varor med lång livslängd och bra material.

Återanvänd

En sak som har använts kan komma till nytta igen genom att den lämnas exempelvis till en secondhandbutik. Vissa hjälporganisationer hämtar saker om man ringer och frågar.

Återvinn

- sortera för återvinning.

Visste du att...

...glas går att återvinna hur många gånger som helst
...det går åt en tredjedel energi om vi använder returfiber till nytt papper
...när man framställer en aluminiumburk från återvunnet material går det åt tjugo gånger mindre energi än om man gör en burk av nytt material
...Avfall blir värme och el.

Visste du även att...

...varje år kan 810 000 villor värmas av avfall. Därmed sparar vi tre miljoner ton utsläpp av koldioxid jämfört med om samma mängd värme producerats av olja, det är lika mycket som en miljon bilar släpper ut per år.

...på 1 000 bananskal kan man komma hela 96 km. Om vi i Sverige producerade biogas av allt matavfall som är möjligt att samla in, skulle det ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker att hålla igång drygt 55 000 bilar under ett år och skulle minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

Kundtjänst avfallsfrågor

Vid avfallsfrågor för hushåll kontakta kundtjänst, 0322-61 70 80

Företag och verksamheter

För företag och verksamheter gäller andra regler om hur avfallet ska tas omhand och transporteras. Läs mer i länk nedan.

För prislista när det gäller företag och verksamheter så går det bra att maila en förfrågan till avfall [at] alingsas [dot] se 

Tillhörande information