Vad betyder frånkoppling?

Här kan du hitta information inför ett försämrat läge med effektbrist.

Texten uppdaterad 2023-10-03

Svenska kraftnät har manuell förbrukningsfrånkoppling som nödåtgärd när det inte finns tillräckligt med el till alla som vill ha. Det innebär att det blir ett kontrollerat strömavbrott för ett begränsat antal när elledningar kopplas bort ett par timmar. Det är ungefär som ett vanligt strömavbrott. Du kan stötta genom att minska eller skjuta på din elförbrukning vid de tider då vi har toppar i förbrukningen, morgon och kväll.

Anledningen till manuell frånkoppling är att genom att kontrollerat koppla bort en mindre del av kraftsystemet undviks ett längre avbrott och skador på kraftsystemet.

Alingsås kommun förbereder sig för att även vid en frånkoppling kunna upprätthålla all samhällsviktig verksamhet. Det är något som alla kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter och länsstyrelser arbetar med, och det är respektive länsstyrelse som leder och sammanställer arbetet.

I länkarna nedan kan du läsa om hur en frånkoppling fungerar och hur det kan påverka dig.

Så här fungerer en frånkoppling – Svenska Kraftnät.

Vanliga frågor och svar – Svenska Kraftnät.

Stegen före en frånkoppling – Svenska Kraftnät.

Så förbereder du dig för strömavbrott – MSB

Planeringsstöd för företag och organisationer – MSB

Alingsås kommun