Så sparar kommunen el

Som en stor aktör vidtar Alingsås kommunkoncern åtgärder för att bidra till att samhället sparar på el.

Texten uppdaterad 2023-10-03

Att spara på el och energi är ingen ny fråga för Alingsås kommun. Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska energianvändningen, såväl av miljö- och klimatskäl som för att minska på energikostnaderna i våra verksamheter.

Det handlar om alltifrån hur vi värmer upp och ventilerar fastigheter till belysningen i lokaler och på gator och offentliga platser.

Läs mer om planer och strategier som visar på våra målsättningar inom hållbar energianvändning och energieffektivisering.

Alingsås kommun