Energieffektivisera ditt företag

Här har vi samlat lite tips på energieffektivisering för dig som driver företag. Längre ner på sidan hittar du tips på olika stöd som går att söka.

Texten uppdaterad 2023-10-03

Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för företaget och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället.

Ju mindre energi som företaget använder desto mindre känsligt blir företaget dessutom för skiftande energipriser. Många energieffektiviserande åtgärder kräver inte en investering, utan kan istället handla om att ändra rutiner, beteenden eller att driftoptimera. Det kan alltså finnas en stor besparingspotential i minskad energianvändning – enbart genom att se till att befintliga system används som de borde. 

Elavgiften för företag betalas utifrån de effekttoppar som finns under en viss period, det vill säga om mycket el konsumeras under en viss tid på dygnet. Genom att jämna ut den effekten och kapa effekttopparna går det också  att sänka kostnaden.

Ta reda på potentialen för energieffektivisering och hur elanvändningen ser ut i ert företag. Kartlägg:

 • Hur mycket energi som används i ditt företag – och hur mycket det kostar.
 • Hur energianvändningen är fördelad i olika delar av verksamheten.
 • Inom vilka områden det finns möjlighet till energieffektivisering. Exempelvis vad gäller ventilation, belysning, lokalvärme och lokalkyla samt produktionstider.
 • Gör energironder för att säkerställa att rutiner, styrning av system samt löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt. Att nattvandra är ett enkelt sätt att identifiera utrustning som står på utanför produktions- eller öppettid.

Exempel på enkla åtgärder och mindre investeringar för energieffektivisering:

 • Sänk inomhustemperaturen en grad så minskar energianvändningen med fem procent.
 • Anpassa ventilationen efter användning, exempelvis efter arbetstid.
 • Byt till energieffektiva ljuskällor och armaturer (led).
 • Kontrollera att lokalen inte kyls och värms samtidigt.
 • Utnyttja värmeåtervinning i kylanläggning.
 • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används.
 • Uppmuntra anställda att spara el; exempelvis genom att släcka i rum som inte används och stänga av skärmar och datorer när man går hem för dagen

Mer tips på energimyndighetens hemsida.  

Alingsås kommun