Farosymboler

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol samt risk- och skyddsinformation. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användningen och hur du kan skydda dig och miljön.

Ny klassificering och märkning av kemikalier

CLP (Classification, Labelling and Packaging) förordningen trädde i kraft i januari 2009. Fram till 1 juni 2017 har äldre regler succesivt ersatts med nya regler kring klassificering och märkning. Från och med 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs eller köps vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med äldre märkning och klassificering får i regel inte importeras eller finnas till försäljning efter den 1 juni 2017.

Poängen med de nya farosymbolerna är att de ser likadana ut i alla länder i världen. Det ökar tryggheten vid dina inköp i andra länder. De kemikalier du köper i Sverige ska vara märkta på svenska och även säkerhetsdatabladen ska vara på svenska.

Ta reda på vad dagens symboler betyder och följ alltid hanteringsanvisningarna på produkten. På så sätt undviker du onödiga olycksfall.

Tänk på att:

  • alltid välja den minst farliga produkten. Fråga efter alternativ.
  • läsa märkningen på förpackningen innan du använder en kemisk produkt.
  • förvara kemiska produkter i originalförpackningen.
  • förvara kemiska produkter på säkert ställe och aldrig i närheten av livsmedel.
  • förvara dem oåtkomliga för barn.
  • hålla förpackningen väl tillsluten.

Om något händer:

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen eller kontakta närmaste sjukhus. Ta med förpackningen!

Tillhörande information