Alkylatbensin

Tanka "grönt" i sommar - för din hälsa och miljön!

Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena bensen, aromater, polyaromater eller olefiner. Tillgången på alkylatbensin är begränsad och det är därför viktigt att den används där miljönyttan är som störst: d.v.s. framförallt till utombordare med traditionella tvåtaktsmotorer. Men också i bl.a. motorsågar, snöskotrar och gräsklippare är det hälso- och miljömässigt motiverat att använda alkylatbensin. Används alkylatbensin till en traditionell 2-takts utombordare minskar dess utsläpp av farliga ämnen med så mycket som 90%.

Varför byta bensin?

I Sverige finns cirka 600.000 utombordsmotorer (siffror framtagna år 2010). Merparten av dessa är traditionella 2-taktsmotorer med dålig förbränning. Från sådana motorer går mellan 20 och 30% av bränsleblandningen oförbränd rätt ut i vattnet.

Varje år släpps på så sätt 15.000 ton kolväten ut från utombordare på fritidsbåtar i Sverige. Dessa kolväten utgörs till stor del av mycket miljöfarligaämnen. De miljöfarliga ämnena hamnar i vattnet, ofta i de känsligaste strandnära områdena som är särskilt viktiga för fisken och annat liv i hav och sjöar.