Båtbottenfärger

Båtbottenfärger (antifoulingfärger) är färger som marknadsförs som medel mot påväxt, läcker gift för att t.ex. alger eller musslor inte ska kunna sätta sig fast på en båtbotten. I insjöar får inte sådana färger användas längre. På västkusten är påväxtproblemen större och därför får vissa färger användas. På nyare färgburkar ska det finnas information om i vilka områden färgen får användas. Använd inte gamla färger utan att kontrollera om färgen fortfarande får användas!

Listor på godkända och förbjudna produkter hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida.

OBS! Vilka färger som är tillåtna skiljer sig för fritidsbåtar och fartyg i yrkesmässig användning.

Botttenmålning av fritidsbåtar har stor betydelse för vattenmiljön eftersom de förtöjs nära kusten/stranden i grunda vikar, vilka är viktiga fortplantningsområden för många vattenlevande arter.

Länsstyrelsen har undersökt sediment i länets hamnar och hittat rester av giftiga båtbottenfärger (Tribytyltenn, TBT) i Säveån och Mjörn. Rapporten finns under tillhörande information.

Använd endast färger som är tillåtna i det vattendrag som båten ska användas i.

Det finns alternativ

För fritidsbåtar finns det i dag flera olika alternativ till de giftiga båtbottenfärgerna. Det finns beläggningar och färger som ger en yta som inte går att fästa på så lätt, t ex silikon, teflon, fibrer m.m. En del produkter kan kombineras med mekanisk rengöring. För rengöring finns flera metoder, bland annat båttvättar för både motor- och segelbåtar där båten tvättas i vattnet. Det finns också enklare upptagningsvagnar för tvätt på land. Att skrubba sin båt i vattnet är också en möjlighet.

 

Skrapning av båtbotten

När du skrapar din båtbotten är det viktigt att du täcker marken med någon typ av duk för att kunna skydda marken från färgflagor som kan förorena. Färgflagorna som samals upp och tas om hand.

 

Tillhörande information