Foto Gerdska ström mellan Lilla och Stora torget

Samhällsplanering

Samhällsplanering innebär att kommunen planerar och efter samråd med kommuninvånarna beslutar om samhällets utformning. Det finns olika typer av planer i en kommun; översiktplan, fördjupad översiktplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Du som kommuninvånare kan vara med och påverka, läs om de olika planerna och mycket mer i vänstermenyn.