Kartor och Geografisk information

GIS-avdelningen ansvarar för kommunens kartor. Kartorna hålls aktuella via detaljinmätning, flygbildskartering och digitalisering. Vi anpassar kartornas innehåll och utseende efter ditt önskemål.

GIS-avdelningen ansvarar även för kommunens geodetiska referenssystem med tillhörande mätpunkter i plan och höjd. Avdelningen producerar nybyggnadskartor och utför mätningstekniska tjänster.

För kommuninvånare, näringsliv och besökare har GIS-avdelningen tagit fram en interaktiv webbkarta med en stor mängd tänd/släckbara kartskikt. Här kan man hitta information om alla kommunens verksamhetsområden men även en hel del om föreningsliv och annat som är bra att veta för att ha ett gott liv i Alingsås kommun. I kartan kan du även mäta avstånd och ytor samt skriva ut din egen karta.

Vill du kontakta GIS-avdelningen direkt kan du maila till gis [at] alingsas [dot] se

eller klicka här för att få kontaktuppgifter kontakt GIS-avdelningen

Tillhörande information