Kartor och Geografisk information

GIS-avdelningen ansvarar för kommunens kart- och mätverksamhet. Ansvaret innefattar ajourhållning av kommunens kartdatabaser, produktion av kartor, utföring av mätningstekniska tjänster, samt för adress- och lägenhetsregister. GIS-avdelningen ansvarar för kommunens geodetiska referenssystem med tillhörande mätpunkter i plan och höjd. I Alingsås kommun används koordinatsystemet Sweref 99 12 00. Som höjdsystem används RH2000.

GIS står för geografiska informationssystem, vilka är system för att lagra, bearbeta, analysera och visualisera information kopplat till en plats. Användningsområdena med GIS är väldigt många då så stor andel av all information har en geografisk koppling. 

Behöver du hjälp med kartor, geografisk information eller någon mättjänst kan du höra av dig till GIS-avdelningen genom att maila till gis [at] alingsas [dot] se eller klicka här för att få kontaktuppgifter kontakt GIS-avdelningen

 

Samhällsbyggnadskontoret 
GIS-avdelningen 
Besöksadress: Sveagatan 12

Postadress:
Alingsås Kommun 
Samhällsbyggnad
Box 683
441 18 ALINGSÅS

Tel: 0322-61 60 00

Tillhörande information