Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Bild på glad bil i biltvätt
2017-04-19
Biltvättarhelgen startades av Svenskt Vatten 2014 för att uppmärksamma och inspirera allmänheten till att tvätta bilen rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs.
Bildcollage
2017-04-18
Inbjudan till samråd kring förslag till planprogram för E 20, sträckan Hedvigsberg–Kristineholm, samt för området Lyckan (A+) och kvarteret Rådstugan, Alingsås kommun. Programsamrådet pågår under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017
Två nya tomter vid Ragnehillsgatan
2017-04-13
Alingsås kommun bjuder in byggherrar att lämna anbud för marktilldelning av två småhustomter vid Ragnehillsgatan i Kullingsberg. Tomterna ligger på 10 minuters cykelavstånd till Alingsås centrum och har närhet till E20 för bilpendling. Det finns även bra bussförbindelser till centrum och Alingsås station för vidare pendling med tåg.
2017-04-11
Det innebär att fåglar får gå ut igen.
pojke sminkad som tiger
2017-03-31
Miljöskyddskontoret i Alingsås har tillsammans med ett 90-tal kommuner kontrollerat smink som riktar sig till barn. Nu har rapporten från projektet kommit från Läkemedelsverket.
Krokusarna blommar för fullt på Bälinge ÅVC.
2017-03-28
Här kan du läsa om avvikande sophämtningsdagar, hämtning av trädgårdsavfall, insamling av farligt avfall. Läs mer här...
Foto. Vattenglas.
2017-03-17
Det innebär att dricksvattenfrågan lyfts världen över, även i Alingsås kommun. Sveagatan är först ut när kommunen blir kranmärkt.
2017-03-14
Alingsås kommuns första miljöbokslut - Miljöbokslut 2015 - antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2016. Syftet med miljöbokslutet är att vara ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag när prioriteringar ska göras i budgetarbetet.
Foto servicekontoret Sollebrunn
2017-03-13
Välkommen in med frågor om kommunens verksamheter. Alingsås kommuns näringslivsenhet Alingsås Businesscenter finns på plats varje tisdag för att prata näringslivsfrågor. På servicekontoret kan du även träffa personal från samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret genom att boka en tid.