Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Här planeras nära 100 nya bostäder
2017-10-10
Nu har Samhällsbyggnadsnämnden gett bygglov för Sjöstaden vid Gerdskens strand. - De sista frågetecknen rätades ut och det känns väldigt roligt att Alingsås får ett tillskott av så många nya bostäder, säger Caroline Hagström, tf förvaltningschef Samhällsbyggnadskontoret.
Skiss på parkväg och brygga i Brunnsparken
2017-10-04
Detta är en del i projektet Utveckling Brunnsparken. Målet med projektet är att utveckla och förbättra befintliga och potentiella kvaliteter och karaktärer i Brunnsparken.
Passivhuscentrum
2017-09-26
Efter tio års intensivt arbete för energieffektivt byggande i Sverige, har Passivhuscentrum Västra Götaland uppnått sitt övergripande mål. Huvudägaren Alingsås kommun väljer nu tillsammans med Västra Götalandsregionen att lämna över stafettpinnen - då regeringens anslag för att främja ett nationellt center för hållbar byggnation går till en annan aktör.
Aila
2017-09-13
Alingsås nya stadsarkitekt heter Aila Hirvonen Bremefors. Hon kommer närmast från Hjo kommun, beskriver sig själv som en positiv realist med miljö och social hållbarhet som sina ledord. Men stadsutveckling måste såklart också innefattas av hållbar ekonomi och ekologiska värden. Nu ser Aila fram emot att vara med och utveckla Alingsås. Första oktober är hon på plats.
Foto på vildsvin, ögonkontakt.
2017-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
Foto på den gamla lekplatsen
2017-08-30
Under hösten byggs lekplatsen vid Parkgatan om. Arbetet kommer att resultera i en grönare och mer tillgänglig lekplats och park.
Vattenglas som fylls under vattenkran
2017-08-24
I veckan kopplades en ny vattenledning på mellan Hjälmared och Mariedal. Flera invånare har hört av sig om "kolsyreliknande" och grumligt dricksvatten, men vattnet är fullt tjänligt och okej att dricka.
2017-08-23
Nu har byggnationen av skateparken i Bjärke påbörjats.
2017-08-23
Nu har byggnationen av skateparken i Bjärke påbörjats.