Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Bild från Svensk Vatten.
2017-11-14
Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten, men vi måste bli bättre på att ta hand om det vi har. #slutafulspola #världstoalettdagen
2017-10-27
En transport av avloppsslam har återigen läckt inom vattenskyddsområdet för Färgen och Ömmern. Uppstädning pågår.
Foto nya lekplatsen i Sollebrunn.
2017-10-25
Under hösten har lekplatsen på Parkgatan i Sollebrunn varit stängd för ombyggnation. Nu öppnar den för allmänheten igen.
Varmvatten
2017-07-12
Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. När bakterierna förökar sig finns en risk för smittspridning.
Bildcollage
2017-04-18
Nu är samrådstiden slut och planprogrammet har bearbetats utifrån inkomna yttranden.
Krokusarna blommar för fullt på Bälinge ÅVC.
2017-03-28
Här kan du läsa om avvikande sophämtningsdagar, hämtning av trädgårdsavfall, insamling av farligt avfall. Läs mer här...
2017-02-24
Miljöskyddskontoret inför ett digitalt bokningssystem för att öka kvalitén och tillgängligheten för kommuninvånare och företag.
Loobäckens mynning i Anten
2017-02-21
Miljöskyddskontoret tar vattenprover i 12 av kommunens bäckar. Provtagningen sker på 14 platser två gånger per år (vår och höst).
Foto hus
2017-01-27
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en film där man förklarar hur det går till att söka bygglov.