Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Aila
2017-09-13
Alingsås nya stadsarkitekt heter Aila Hirvonen Bremefors. Hon kommer närmast från Hjo kommun, beskriver sig själv som en positiv realist med miljö och social hållbarhet som sina ledord. Men stadsutveckling måste såklart också innefattas av hållbar ekonomi och ekologiska värden. Nu ser Aila fram emot att vara med och utveckla Alingsås. Första oktober är hon på plats.
2017-09-12
Maskinproblem med två sopbilar kommer att ställa till det för sophämtningstiderna i Alingsås kommun under vecka 37. - Vi hoppas på överseende med detta medan vi jobbar så hårt det går för att hålla schemat så gott vi kan, säger driftsledare Kristoffer Ohlsson.
Foto på vildsvin, ögonkontakt.
2017-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!
Foto på den gamla lekplatsen
2017-08-30
Under hösten byggs lekplatsen vid Parkgatan om. Arbetet kommer att resultera i en grönare och mer tillgänglig lekplats och park.
Vattenglas som fylls under vattenkran
2017-08-24
I veckan kopplades en ny vattenledning på mellan Hjälmared och Mariedal. Flera invånare har hört av sig om "kolsyreliknande" och grumligt dricksvatten, men vattnet är fullt tjänligt och okej att dricka.
2017-08-23
Nu har byggnationen av skateparken i Bjärke påbörjats.
2017-08-23
Nu har byggnationen av skateparken i Bjärke påbörjats.
Varmvatten
2017-07-12
Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Den kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. När bakterierna förökar sig finns en risk för smittspridning.
Bildcollage
2017-04-18
Nu är samrådstiden slut och planprogrammet har bearbetats utifrån inkomna yttranden.