Bygga, bo och miljö

Aktuellt

2019-01-16
Om du får telefonsamtal från företag som uppger att de vill göra rent imkanalen i ditt bostadshus på uppdrag av kommun eller räddningstjänst så är det falsk information.
2019-01-09
På onsdagskvällen togs en ny pump i drift på pumpstationen vid Skår. Men lösningen är provisorisk och arbetet med att lösa problemet permanent fortsätter.
2018-12-20
Mossbergska Friluftsskolan i Västra Bodarna blir den första byggnaden att prisas med Alingsås kommuns återinstiftade arkitektur- och byggnadsvårdspris. I veckan fick byggherrarna och arkitekterna ta emot diplom för väl utfört arbete.
2018-12-18
Under hösten har det gjorts en inventering över hasselmusens utbredning i Alingsås kommun. – Kunskapen har ökat och vi har fått en klarare bild om hasselmusen runt om i kommunen, säger kommunekolog Jenny Leonardsson.
2018-12-17
Sedan en tid tillbaka har bygglovsavdelningen det nya ärendehanteringssystemet ByggR på plats. Som ytterligare ett steg i effektiviseringen har Alingsås kommun även satsat på bygglovsroboten Atom.
Delar av Trästaden Alingsås som fick besökare att få mersmak.
2018-04-26
Den nordiska trästadskonferensen översteg all förväntan när Alingsås blev först ut som svensk trästad att arrangera konferensen. - Jag känner att vi nu kommit en bra bit på väg med att lägga grunden till ett riktigt gott nordiskt samarbete kring trästäder, säger Leif Kahrs Jæger, ordförande för Nätverket Den nordiska trästaden.
2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
Foto på en groda. Vanlig groda - Rana temporaria
2018-04-18
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
Foto igelkott
2017-04-26
På Valborg lever igelkotten och flera andra djur farligt. Se därför gärna till att inte någon gömt sig i rishögen när du tänder på majbrasan. Men det är inte bara eld som hotar vår taggiga vän.