Bygga, bo och miljö

Aktuellt

2019-05-14
Som en del i ett nationellt projekt som Kemikalieinspektionen samordnar utför Miljöskyddskontoret i Alingsås kommun tillsyn av farliga ämnen i varor. Nu visar analyser att en vara innehåller farliga ämnen i halter över det tillåtna gränsvärdet.
2019-05-13
Den 3 juni bjuder Säveåns vattenråd in till föredrag om tillståndet i Mjörn och Anten. Välkommen till Tallhyddan om du är intresserad av att lyssna.
2019-05-13
För tillfället har bygglovsenheten längre handläggningstider än vad vi önskar. Vi jobbar för att förändra detta, och ber om din förståelse för den uppkomna situationen.
2019-05-02
Efter en vår utan särskilt mycket regn ligger grundvattennivåerna under det normala i stora delar av länet. Därför uppmanar Länsstyrelsen att alla ska spara på vattnet, vilket alltså även gäller invånare i Alingsås kommun.
Visualiseringsbild Järtas parks entré
2019-04-29
Arbetet med att bygga om Järtas park startar 2 maj och kommer att pågå fram till den 10 september 2019.
2019-04-18
Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand.
2019-04-16
Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Fängelsestraff på upp till två år och sanktionsavgifter är det som kan bli aktuellt för vissa överträdelser.
2019-04-11
I dag har den nya digitala entrén på Sveagatan - där Miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret håller till - invigts. – Målet är att vi ska ge en bättre helhetsservice för de alingsåsare som besöker förvaltningarna, säger Anna Liedholm, chef på Samhällsbyggnadskontoret.
En smart soptunna.
2019-04-08
Nu har vi fått ännu fler soldrivna och självkommunicerande soptunnor! Kommunen har tredubblat antalet smarta soptunnor, och förutom att man sparat på antalet hämtningar så används de nya soptunnorna även mer.