Bygga, bo och miljö

Aktuellt

2018-10-16
Under vecka 42 kommer en tank innehållande svavelsyra vid Nolhaga avloppsreningsverk att saneras inför kommande rivning.
Foto ängsyta Mariedal
2018-10-02
På den täckta deponin i Mariedal pågår ett projekt som har som målsättning att skapa goda förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv och tätortsnära rekreation.
2018-09-28
Med start v. 40 och som längst till v. 43 (med uppehåll v. 41) kommer våra sjöar och våtmarker att kalkas med helikopter.
foto på en som håller i en ostronmussling
2018-09-20
Svampar kan finnas närmare än man tror. I Nolhagaområdet kan man exempelvis gå en svamprunda på egen hand. Ta med korg och svampkniv och ett bra svamplexikon.
Foto på vildsvin
2018-09-20
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur. Men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret.
Pallkrage med blommor
2018-09-12
Egenodlade salladsblad smakar bäst! Nyskördad potatis – finns det något godare? Du som är odlingsintresserad har nu chansen att bli en del av kommunens pallkrageodling på Östlyckan.
2018-09-11
Tisdag och onsdag den här veckan är Alingsås kommun på plats i Göteborg och ställer ut på mässan Nordic Property Expo.
Ett hus.
2018-09-04
Nu drar den populära utbildningen ”Första huset” igång igen. Under utbildningen får du tips om allt från byggmaterial och värme­pumpar till isolering och energieffektivisering.
2018-08-29
Då vi nu har stabila grundvattennivåer i Bjärke samt stigande nivåer i Ödenäs har tekniska förvaltningen beslutat att häva bevattningsförbudet med omedelbar verkan. Bevattningsförbudet är sedan tidigare upphävt i övriga delar av kommunen.