Bygga, bo och miljö

Aktuellt

Loobäckens mynning i Anten
2020-02-21
Resultat från miljökontorets mätningar i bäckar visar en positiv trend.
2020-02-18
Vattennivån i våra vattendrag är hög till följd av den sista tidens kraftiga regn och hårda vindar. Det kan leda till översvämmade vägar och fastigheter. Kommunen ansvarar för vägar och andra allmänna anläggningar. Vi följer utvecklingen och bygger skyddsvallar och pumpar undan vatten vid behov.
2020-02-03
Informationskampanjen "Tänd i toppen" pågår i Sverige. Bakom denna står Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Miljöskyddskontoret skickar i dagarna ut en informationsbroschyr till vedeldare i kommunen.
2020-01-24
Lennart Melander får 2018 års miljöpris av Alingsås kommun. Han får det för sitt arbete med en våtmark som på flera sätt främjar både växt- och djurliv.
2020-01-13
Med start vecka 4 kommer en ny avloppspumpstation att byggas på Gudmundsgatan i Ingared.
2019-12-13
Alingsås kommun har med Skogssällskapets hjälp genomfört en naturvårdshuggning och röjning för att främja naturvård, kulturella och sociala värden.
Foto på vildsvin, ögonkontakt.
2019-09-04
Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur, men nattetid kan de söka sig till våra villaträdgårdar för att böka jorden i jakt på föda – till mångas stora förtret!