Bygga, bo och miljö

Aktuellt

2018-04-21
Vår miljö och vårt vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs och därför är det viktigt att du tvättar bilen rätt. Ta bilen till en biltvätt!
Foto på en groda. Vanlig groda - Rana temporaria
2018-04-18
Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.
Karlborgska gården
2018-04-09
I samband med Den Nordiska trästadskonferensen som hålls i Alingsås 12 april, sätter Alingsås kommun tillsammans med Västarvet nu upp en utställning om Trästaden Alingsås. Samtidigt lanseras också en digital karta med ett urval av kulturhistoriskt värdefulla platser i stadskärnan.
2018-04-06
Alingsås kommuns parkavdelning kommer, om intresse finns, att iordningställa ett område för pallkrageodling i Linnebäcksområdet inför denna säsong.
Sandqvistska gården i kvarteret Hill.
2018-02-27
Kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer är identifierade och finns samlade i ett dokument.
Bild på vattenmätarkonsol av typ LK 580
2016-06-23
LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Läs mer...