Bygga, bo och miljö

Aktuellt

2020-04-03
I dag har en ny huvudvattenledning kopplats in i Kristineholm. Det kan medföra luftbubblor och brunt vatten i kranarna.
2020-04-03
Med anledning av coronavirus covid -19 uppmanar vi alla att visa hänsyn på våra återvinningscentraler.
Omslag Avfallsplan 2021-2030
2020-03-25
Alingsås kommun har tillsammans med de tolv andra kommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund arbetat fram ett remissförslag till en ny regional avfallsplan för perioden 2021–2030. Nu har du möjlighet att tycka till om den.
2020-03-25
Sedan i natt är det en större vattenläcka på Oriongatan som skapat ett slukhål i gatan. Vattenläckan är nu åtgärdad och alla har vatten i kranen igen.
2020-03-12
Kommunfullmäktige har antagit ett nytt naturvårdsprogram för Alingsås kommun. Programmet anger mål och strategiska riktlinjer för det kommunala naturvårdsarbetet under perioden 2020-2025.
2020-03-10
VA-abonnenter i Alingsås kommun fick förra veckan en faktura gällande brukningsavgift för vatten och avlopp. Den var tyvärr felaktig, och ni kommer nu att få en ny faktura med rätt avgift.
2020-03-09
Nu startar Trafikverket arbetet med att uppföra nya bullerskyddsskärmar utmed Västra stambanan i Alingsås. Det är cirka 1600 meter skärmar som ska byggas på vardera sida om järnvägsspåret.
2020-03-04
Funderar du på att skaffa solceller på taket? Då ska du anmäla dig till en studiecirkel där du under tre träffar få lära dig mer i ämnet.
Loobäckens mynning i Anten
2020-02-21
Resultat från miljökontorets mätningar i bäckar visar en positiv trend.