Mätverksamhet

Vi utför många olika MBK-tjänster, (Mätning - Beräkning - Kartering)
åt både kommunala förvaltningar och externa kunder.

Vi hjälper till med bland annat:

 • Stomnät
 • Kartframställning
 • Kordinatberäkning
 • Projektering
 • Ledningsmätning
 • Industrimätning
 • Avvägning
 • Terrängmodeller
 • Volymberäkningar
 • Sjömätningar
 • Gränsanvisning
 • Primärkarta
 • Grundkarta
 • Nybyggnadskarta
 • Utstakning
 • Lägeskontroll