Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Studie- och yrkesvägledning

Möjlighet till elev såväl som vårdnadshavare att få information och möjlighet för samtal.

Texten uppdaterad 2020-06-26

Studie- och yrkesvägledning grundskolan

Mycket handlar förstås om vem du är; vilka personliga egenskaper, färdigheter och kunskaper som du har med dig och hur du vill och kan utveckla och använda dem i framtiden. Vilka drömmar och mål har just du? Vi kan svara på frågor och vara till hjälp när det gäller valet till gymnasieskolan och diskutera dina framtidsval utifrån dina intressen, personliga egenskaper, styrkor och kunskaper, vilka program och skolor du kan söka till och vilka regler som gäller för valet.

Daniel Persson
Telefon: 0734-142303
E-post: daniel.persson@alingsas.se
Ansvarar för Östlyckeskolan, Sollebrunns skola, Montessoriskolan Globen, Vittra Gerdsken.

Sofia Franzén
Telefon: 0708-670440
E-post: sofia.franzen@alingsas.se
Ansvarar för Gustav Adolfskolan, Nolhagaskolan och Grundsärskolan

Studie- och yrkesvägledning Alströmergymnasiet

Till studie- och yrkesvägledare (SYV) kan du vända dig med dina frågor och funderingar om dina nuvarande eller framtida studier samt dina yrkesplaner.

Du kan få information och guidning om universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och Komvux.

Du kan också få hjälp att sortera i dina personliga egenskaper, kunskaper och färdigheter och hur du kan ta tillvara och utveckla dem. Allt för att komma närmare ditt mål.

Det är SYV du kontaktar om du är intresserad av att skugga ett program på Alströmergymnasiet.

För att få vägledningssamtal bokar du en tid hos en av Alströmergymnasiets SYV.

Linda Westler
Telefon: 0322-616359
E-post: linda.westler@alingsas.se
Program: EE, EK, ES, HA, IM, RL, Din Väg, Plattformen samt AYG (Alingsås Yrkesgymnasium)

Emma Bresche Hellström
Telefon: 0322-616567
E-post: emma.breschehellstrom@alingsas.se
Program: BA, BF, GS, HU, NA, SA, TE, VO

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Vuxenutbildningen ger dig möjlighet att prata med en studie- och yrkesvägledare som lyssnar på vad du vill och vart du är på väg.

Tillsammans kan vi göra en studieplanering för att du ska kunna komma vidare i studier eller mot arbete. Att välja väg i livet handlar ofta om att våga, men också att känna till vilka vägar som är möjliga.

Zandra Lundqvist
Telefon: 0322-616753
E-post: campus.vagledning@alingsas.se

Alingsås kommun