Studie- och yrkesvägledning, Alströmergymnasiet

Möjlighet till elev såväl som vårdnadshavare att få information och möjlighet för samtal.

Texten uppdaterad 2024-02-13


 

Till studie- och yrkesvägledare (SYV) kan du vända dig med dina frågor och funderingar om dina nuvarande eller framtida studier samt dina yrkesplaner.

Du kan få information och guidning om universitet, högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor och Komvux.

Du kan också få hjälp att sortera i dina personliga egenskaper, kunskaper och färdigheter och hur du kan ta tillvara och utveckla dem. Allt för att komma närmare ditt mål.

Det är SYV du kontaktar om du är intresserad av att skugga ett program på Alströmergymnasiet.

För att få vägledningssamtal bokar du en tid hos en av Alströmergymnasiets SYV.

Emma Bresche Hellström

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Alströmergymnasiet

Joanna Elg

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Alströmergymnasiet

Sofia Franzén Smedberg

NULL

Studie-och yrkesvägledare , Alströmergymnasiet