Specialpedagogisk insats

Specialpedagogens uppdrag:

Texten uppdaterad 2023-11-20

  • Vara en kvalificerad samtalspartner, rådgivare i pedagogiska frågor för elever, föräldrar, personal och andra yrkesutövare
  • Genomföra pedagogiska utredningar utifrån barnets hela förskole-  skolsituation och analysera möjligheter och hinder på organisations-  grupp- och individnivå
  • Delta i arbetet med att upprätta, genomföra och utvärdera handlingsplan/åtgärdsprogram i samverkan med förskola/skola och hem. Syftet ska vara att stödja barn/elever och utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer
  • Arbeta tillsammans med förskolans/skolans ledning och därmed bidra till verksamhetens pedagogiska utveckling
  • Utveckla pedagogisk mångfald inom verksamhetens ram.
  • Samverka med andra berörda aktörer, både inom och utanför vår förvaltning