KAA / Din väg

Din väg är en verksamhet som vänder sig till dig som är 16–20 år och som inte går i gymnasiet eller har någon annan sysselsättning.

Texten uppdaterad 2024-03-06

En väg som mynnar ut i tre olika vägar

Tillhör du denna grupp omfattas du av kommunala aktivitetsansvaret som ofta förkortas KAA. Detta innebär att kommunen enligt lag (skollagen 2010:800 29 kap §9) har ansvar för att erbjuda dig stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet.

Ett alternativ för dig

  • Stöd och vägledning utifrån dina egna tankar om framtiden.
  • Hjälp att hitta utbildning, praktik eller arbete.
  • Gynnsamma aktiviteter som leder dig mot målet, utbildning, praktik eller arbete.
  • En individuell plan framåt.

Följ oss gärna på Facebook: facebook.com/dinvagalingsas

Andreas Fridberg

NULL

Rektor sektor 5 (RL, IM, KAA), Utbildning

Camilla Stensson

NULL

Ungdomskoordinator , Alströmergymnasiet

Pia Sneider

NULL

Ungdomskoordinator , Alströmergymnasiet

Malin Olsson

NULL

Ungdomskoordinator, Elevhälsa