1 Driftstörningar

Stipendier Alströmergymnasiet

Alströmergymnasiet delar varje år ut stipendier till avgångselever som utmärkt sig i sina studier. Skolan delar också ut stipendier till olika elevprojekt och elevresor.

Texten uppdaterad 2023-03-06

 • Alingsås kommuns skolfond riktar sig till elever. Bland annat som belöning eller uppmuntran åt elev som visat god samarbetsförmåga, kamratanda eller berömvärd flit, ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.

  Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur sökanden uppfyller respektive kriterier, en motivering till varför man söker, eventuella intyg eller andra handlingar som styrker ansökan samt kontaktuppgifter. Ansökan ska inkomma till antingen barn- och ungdomsförvaltningen eller kultur- och utbildningsförvaltningen.

  barn.ungdom@alingsas.se
  kultur.utbildning@alingsas.se 

  Beslut fattas efter samråd av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- utbildningsförvaltningen. Beslutet fattas normalt i maj eller juni och meddelas via post till alla som sökt medel.

  Välkommen med din ansökan!

 • Alingsås kommuns skolledare- och lärarstiftelse riktar sig till skolledare och lärare inom Alingsås kommuns årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Bidrag kan lämnas till studier, studieresor samt vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.

  Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur sökanden uppfyller respektive kriterier, en motivering till varför man söker, eventuella intyg eller andra handlingar som styrker ansökan samt kontaktuppgifter. Ansökan ska inkomma till antingen barn- och ungdomsförvaltningen eller kultur- och utbildningsförvaltningen.

  barn.ungdom@alingsas.se

  kultur.utbildning@alingsas.se 

  Beslut fattas efter samråd av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- utbildningsförvaltningen. Beslutet fattas normalt i maj eller juni och meddelas via post till alla som sökt medel.

  Välkommen med din ansökan!

 • Avkastningen ska användas för ändamål, som inom gymnasieskolan främjar:
  a. elevernas fostran och undervisning,
  b. vetenskaplig forskning och undervisning,
  c. konstnärlig, idrottslig, social eller annan därmed jämförlig verksamhet.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Avkastningen ska användas till stipendier till elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Stipendiat ska vara mantalsskriven i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

 • Avkastningen ska efter kollegiets bestämmande tilldelas förtjänta elever vid gymnasieskolan i Alingsås. Fonden ger bl.a. bidrag till naturvetenskaplig verksamhet för gymnasieelever, t ex Berzeliusdagarna, Linnédagarna, Unga Forskare och liknande. Till ansökan ska bifogas egen motivering.

  Vem får söka: Elever vid gymnasieskolan i Alingsås.

  Ansökningarna skickas till kultur.utbildning@alingsas.se senast 30 april.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet