Kommun, politik

Aktuellt

2017-06-30
Nu har Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland 2014-2025. Som alingsåsare och västgöte kan du lämna synpunkter till 6 oktober.
2017-06-29
Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-06-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-06-27
Här hittar du protokoll fårn kommunstyrelsens sammanträde 19 juni.
2017-06-21
Under sommar- och semesterperioder förekommer vissa begränsade öppettider. Medarbetare kan därför vara svåra att nå under kortare tid. Planerar du att besöka eller ringa kommunens verksamheter under denna tid, ta kontakt i god tid eller hör av dig till kommunens växel.
2017-06-21
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-06-20. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-06-21
Protokoll från Vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-06-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-06-20
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-06-19. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-06-14
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-06-13. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-06-12
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-06-05. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  • passivhuscentrum