Kommun, politik

Aktuellt

2017-05-23
Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-19
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-19
Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2017-05-16. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-18
Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-17. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-16
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-16
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-05-15. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-05-16
Välkommen till Alströmergymnasiet den 19 maj! Då är CO2mpakt-huset färdigt och i samband med det arrangeras en byggmässa utanför bygghallen.
2017-05-15
Det var bland annat socialförvaltningens avgifter och ersättningar och eget kapital för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund som stod i fokus på kommunfullmäktiges aprilmöte.
2017-05-08
Den 8-14 maj pågår nationella krisberedskapsveckan. Eftersom vi lever i en mer orolig tid med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge och ett förändrat klimat så har intresset för - och behovet av - krisberedskap ökat.
  • passivhuscentrum