Kommun, politik

Aktuellt

2017-02-08
Kommunstyrelsen antog flerårsstrategin 2017-2019 vid sitt sammanträde den 6 februari.
2017-02-06
På lördag inviger Alingsås kommun sitt nya servicekontor och mötesplats i Sollebrunn.
2017-02-06
Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-01-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-02-02
Det finns ett stort behov av fritidssysselsättning och meningsfull etablering för nyanlända och ensamkommande barn i Alingsås. Därför startar kultur-och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen nu ett samverkansprojekt med föreningslivet och studieförbund.
2017-01-30
Protokoll från socialnämndens sammanträde 2017-01-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-01-27
Protokoll från vård- och äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-01-23. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
2017-01-27
Alingsås kommun bjuder in till informationsträff angående det tidigare kommunhuset i Sollebrunn. Måndag 30/1 klockan 18:00 finns integrationsavdelningen i Missionskyrkan i Sollebrunn för att berätta om planerna och svara på frågor.
2017-01-26
Vid årets första kommunfullmäktigesammanträde togs bland annat beslut om uppföljning och kontroll av kommunens städverksamhet.
2017-01-25
Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2017-01-24. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:
  • passivhuscentrum