Kommun, politik

Aktuellt

2018-12-13
I länken nedan ser ni alla beslut vid det senaste fullmäktige.
2018-12-12
Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också fokusområden, uppdrag och mål för kommunens verksamheter.
Amanda Andréas, Eldfågel, Simon Ljungman, Moto Boy.
2018-12-07
Första januari klockan 00:00 blir historiskt för Alingsås som går in på sitt fyra hundrade år som stad. När klockan närmar sig midnatt på nyårsafton är det hög tid att ta sig till Nolhaga slott där alingsåsarna kommer att bli bjudna på ett sprudlande musikarrangemang under ledning av Simon Ljungman och en magisk eldshow med duon Eldfågel.
2018-12-06
Alingsås kommuns grundskolor klättrar 24 placeringar i den årliga undersökningen som Sveriges Kommuner och Landsting gör. Det som sticker ut lite extra är att över 93 procent av alla nior är behöriga att söka till de ekonomi- humanistiska- och samhällsvetenskapliga programmen på gymnasiet.
2018-12-04
Alingsås kommun får ett gott finansiellt betyg när analysföretaget Svensk kommunrating presenterar sina årliga omdömen.
2018-11-28
Under måndagens Kommunstyrelse antogs bland annat Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Alliansens budget som nu ska upp i kommunfullmäktige för beslut den 12 december.
Bild på Tommy Grapenholm och AM Svennung Alströmer på plats i residenset
2018-11-01
På tisdagkvällen hölls för första gången Landshövdingens middag i landshövdingens residens i Göteborg. På plats fanns AM Alströmer och Tommy Grapenholm, som nominerats för sina framstående insatser i Alingsås med omnejd.
Bild på Alliansen
2018-10-22
Alliansen kommer att fortsatt styra Alingsås kommun under nästa mandatperiod.
2018-10-19
Nu blir gång- och cykelvägen mellan Gräfsnäs och Kvarnabo verklighet. Detta sedan Alingsås kommun beviljat ett bidrag på högst 750 000 kronor till Kvarnabo byalag, som kommer genomföra byggnationen. Finansieringen är klar genom kommunens bidrag och ideella arbetstimmar från byalaget.
  • Digital anslagstavla