1 Driftstörningar

VA-utbyggnad i Västra Bodarna, väster om järnvägen

I takt med att Alingsås kommun växer och myndigheter ställer nya krav med avseende på miljö och hälsa, håller Alingsås kommun på att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till cirka 100 fastigheter i Västra Bodarna, väster om järnvägen.

Texten uppdaterad 2024-01-19

Översiktskarta VA-utbyggnad Västra Bodarna, etapp 2 Blåkullavägen-Lärketorpsvägen.

VA-utbyggnaden i Västra Bodarna utförs i fyra etapper; etapp 1 Näsetvägen- Sommarovägen, etapp 2 Bergsjödalsvägen, etapp 3 Lärketorpsvägen – Örnuddens väg och etapp 4 Västra Bodarnevägen – Tiggarevägen.

Projektet genomförs i partnering/ samverkan med entreprenör Skanska. Etapp 1 är färdigställd och anslutning av fastigheter pågår. Byggnationen av den andra etappen (etapp 2) mellan Blåkullavägen, via Bergsjödalsvägen till Lärketorpsvägen pågår och färdigställs våren 2024.

Ledningsförrättning hos Lantmäteriet för etapp 3 och etapp 4 pågår parallellt med utbyggnaden av etapp 2. 

Kontakt

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta byggledare Joakim Skude via e-post: joakim.skude@luco.se

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen