Alströmergymnasiet

Aktuellt

2018-09-10
Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare. I Arena hittar du vklass, Alströmergymnasiets lärplattform där du kan se schema, registrera frånvaro och se händelser som är mer övergripande på skolan.
2018-08-27
Mattesupporten har öppnat för terminen
2018-08-16
Här hittar du listan på mentorer för årskurs 1-3 läsåret 2018-2019
  • Synpunkt / Klaga