Utbildning, barnomsorg

Aktuellt

2016-09-26
Alingsås kommuns nya elevportal Arena är en av sex nominerade till årets e-förvaltningspris, eDiamond Award.
2016-09-21
Allt färre gymnasieelever i Alingsås röker och snusar. Årets drogvaneundersökning visar att den positiva trenden fortsätter.
Sinai och Emma klipper bandet.
2016-09-08
Kom Loss-mässan är en mässa för tillgänglighet, hälsa och delaktighet för alla. Emma och Sindi inviger mässan 2016, genom att klippa bandet.
2016-08-19
Under sommaren har Securitas sett över och skyltat om Alströmergymnasiets parkeringar och kommer börja med parkeringsövervakning
2016-08-16
Information kring inloggning till Vklas
Unga demokrater
2016-08-10
Utbildningsnämndens mål för att stärka ungas delaktighet i demokratifrågor ska nås genom en samsyn mellan personal och folkvalda. Därför möts politiker och lärare idag, onsdag, för en eftermiddag tillsammans. - Det är lärarna som möter unga mest och därför är det viktigt att vi har en pågående dialog med dem, menar utbildningsnämndens ordförande Ulf Carmesund (S).
2016-08-02
Varmt välkomna alla nya och "gamla" elever till upprop och skolstart av läsåret 16/17
2016-07-07
Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling", som är en utmärkelse för skolor som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling.
2016-06-28
Under några veckor har KomTek erbjudit barn och unga att testa på teknik och golf.