Påbörja genomförandet av Krangatans förlängning

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Förlängningen ska underlätta för det lokala näringslivet att ta sig mellan verksamhetsområden. Ny detaljplan tas fram under 2022, den innefattar även gång- och cykelväg längs Borgens gata. Avtal har skrivits med Trafikverket för planering och projektering av underfarten.

Tidplan: 2022

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Markus Thunberg, Infrastrukturstrateg och samordnare strategisk samhällsplanering

Mer info: Detaljplan för Alingsås, Underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata – Alingsås kommun (alingsas.se)

Resultat: Detaljplanen antagen av kommunen men överklagad i november – 22. Trafikverket förbereder och planerar tid för byggstart.

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen