Sommarföretagarskola

Texten uppdaterad 2022-03-25

Beskrivning: Sommarföretagarskolan öppnade upp för 25 ungdomar får utbilda sig och prova på att starta företag under sommaren 2021. Sommarföretagarskolan är ett komplement till kommunens feriejobb och genomförs i samarbete med Nyföretagarcentrum Alingsås och Vårgårda kommun. Under 2022 och 2023 kommer Sommarföretagarskolan genomföras på nytt.

Tidplan: sommaren 2021

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Nyföretagarcentrum Alingsås, Vårgårda kommun

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Mer info: Sommarföretagarskola

Alingsås kommun