Before Work

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Frukostmötet Before Work genomförs i syfte att stärka dialog och lokalkännedom, samt i omvärldsbevakningssyfte.

Tidplan: löpande, 2 ggr/termin

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Mer info: Nätverk och forum

Alingsås kommun