Before Work – frukostmöten

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Genomför tre frukostmöten per termin för företag, politiker och kommunens tjänstepersoner.

Syfte: Stärka samverkan, dialog, förståelse och kännedom om de lokala företagen och Alingsås branschbredd.

Tidplan: 2023

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Mer infoNätverk och forum

Alingsås kommun