Anpassad grundskola, Noltorp

Anpassad grundskola Noltorp tar emot elever årskurs 1-6 och är en del av Noltorpsskolan. Anpassad grundskola är en särskild skolform för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten har en gemensam värdegrund där öppenhet, tillit och ett styrkebaserat lärande bidrar till en stabil och trygg grund för inlärning.

Texten uppdaterad 2023-12-18

Verksamheten har en gemensam värdegrund där öppenhet, tillit och ett styrkebaserat lärande bidrar till en stabil och trygg grund för inlärning. Anpssad grundskola är en särskild skolform för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Anpassad grundskola Noltorp, årskurs 1-6, är en del av Noltorpsskolan.

För att kunna möta eleverna utifrån deras förutsättningar har skolan flera speciallärare, kvalificerade elevassistenter och mindre klasser med hög personaltäthet . Aktivt arbete för att skapa en strukturerad och förutsägbar miljö som ger goda förutsättningar för inlärning och en hög måluppfyllelse.

Anpassad grundskola har en egen läroplan som är uppdelad i två kursplaner, Ämnen och Ämnesområden.

Att läsa efter Ämnen i den anpssade grundskolans läroplan är likt grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret. I kursplanen för ämnen ingår till exempel svenska, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och matematik.

För elever som läser efter Ämnesområde är undervisningen än mer konkret och verklighetsanknuten. Eleverna har ett större behov av individuellt anpassad undervisning. I kursplanen för Ämnesområde ingår fem större ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Skolan skapar en tillgänglig lärmiljö genom tydliggörande med alternativa kommunikationssätt såsom tecken som stöd, pekprat och annat visuellt stöd som grund.

Den anpassade grundskolan har en särskild fritidsavdelning kopplat till sig för de elever som behöver en lugnare miljö med mer omsorg och tydliggörande pedagogik. På den anpassade grundskolans fritidshem följer elevassistenterna med eleverna från skolan till fritidshemmet. Elever som har behov av grundskolans fritidshem har möjlighet att gå på grundskolans fritidshem på Noltorpsskolan eller på sitt hemfritids.

Anna Lifvergren

NULL

Rektor, Anpassad grundskola, Noltorp

Joanna Holmberg Skoglund

NULL

Administratör, Noltorpsskolan