Anpassad grundskola, Nolhaga

Anpassad grundskola Nolhaga årskurs 7-9 är en del av Nolhagaskolan och ligger med närhet till Nolhaga park. Det är en skola där alla ska känna sig trygga och välkomna.

Texten uppdaterad 2023-12-18

Öppenhet, engagemang och respekt

Verksamheten bygger på en gemensam värdegrund utifrån öppenhet, engagemang och respekt som bidrar till trygghet och studiero som bidrar till en stabil grund för inlärning.

Den anpassade grundskolan är en särskild skolform för elever med funktionsvariation eller betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning. Anpassad grundskola Nolhaga, årskurs 7-9, delar lokaler med Nolhaga grundskola årskurs 7-9.

Hög personaltäthet

Skolan har en hög personaltäthet för att kunna möta eleverna utifrån deras förutsättningar. Med aktivt arbete för att skapa en strukturerad och förutsägbar miljö som ger goda förutsättningar för inlärning och en hög måluppfyllelse.

Elever inskrivna i anpassad grundskola får sin undervisning antingen i en egen klass eller integrerade i grundskoleklasser.

Två inriktningar

Den anpassade grundskolan är uppdelad i två inriktningar, Ämnen och Ämnesområden, med varsin kursplan.

Inriktning Ämnen

Att läsa efter Ämnen är ganska lik den vanliga grundskolan, men undervisningen är mer grundläggande och konkret.

I kursplanen för Ämnen ingår till exempel bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och matematik.

Inriktning Ämnesområde

För elever som läser Ämnesområde är undervisningen än mer konkret och verklighetsanknuten. Eleverna har ett större behov av individuellt anpassad undervisning.

I kursplanen för Ämnesområde ingår fem större ämnesområden som tillsammans ska ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Alingsås kommun