1 Driftstörningar

Guide för dig som vill arrangera evenemang

Här är en guide för dig som vill arrangera ett evenemang i Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2023-09-13

 1. Vi uppmanar dig att först alltid skicka ett mail till kommunens projektledare för evenemang samt till kommunens näringslivsenhet. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.
 2. Avser du att vara på offentlig plats så måste du ansöka om polistillstånd

  Ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen innan du söker tillstånd hos polisen. Samhällsbyggnad har vetorätt, vilket innebär att polisen inte kan ge tillstånd om de föreslår avslag på din ansökan. Tillståndet söker du därefter, antingen genom att lämna in den på närmaste polisstation eller skicka in den till tillstand.vast@polisen.se. Blankett hämtar du hos Polisen eller via polisens hemsida.

  Uteserveringar och byggetablering går även att söka direkt via webbansökan.

  Polisen skickar sedan ansökan till markägaren, det vill säga samhällsbyggnadskontoret i Alingsås kommun. Vi yttrar oss över ansökan om tillstånd och har möjlighet att ställa villkor samt att ta ut en avgift.

  Mer information om taxor för upplåtelse av offentlig plats hittar du här.
 3. Avser du att sälja mat så kontakta miljö och hälsa:
  Kontaktuppgifter till miljö och hälsa
  Mer information om att starta livsmedelsverksamhet
 4. Avser du att boka någon av kommunens hallar och lokaler:
  Boka lokal via vår e-tjänst
  Mer information om kommunens hallar och lokaler
 5. Avser du att använda el för ditt evenemang:
  Läs mer på alingsasenergi.se hur du går tillväga
 6. Upplys alltid Räddningstjänsten om ditt evenemang:
  Maila raddningstjansten@avrf.se
 7. Behöver du boka boende på hotell, camping, B&B eller liknande:
  Besök turistinformationens hemsida

Marknadsföring och kommunikation

Vill du synas på Alingsås turistinformations evenemangssida?

Lägg själv upp information om ditt evenemang här.

Eller kontakta Alingsås turistinformation på
turistinfo@alingsas.se så hjälper de dig.

Claes Andreasson

NULL

Projektledare Evenemang, Kultur, turism och evenemang

Mia Wallander

NULL

Näringslivsstrateg, Näringslivsenheten