Lagen om Offentlig Upphandling

Alingsås kommun måste följa lagen om upphandling. Syftet med upphandlingslagen är att på bästa sätt använda kommunens skattemedel och dra nytta av konkurrensen bland företag. Samtidigt ger det företagen möjlighet att konkurrera på samma villkor i varje upphandling.

Upphandlingsarbetet sker alltid i samarbete med berörda förvaltningar eller kommunala bolag. Arbetet resulterar antingen i ramavtal eller specifika köp. Alingsås kommun har även samarbete med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag.

Upphandlingsenheten är kommunens inköpsenhet och ansvarar för upphandling av varor och tjänster för hela kommunen. Enheten är organisatoriskt placerad på Kommunledningskontoret.

E-post: upphandling [at] alingsas [dot] se

Tillhörande information