1 Driftstörningar

Utveckla kommunikationen om befintligt arbete om bransch- och programråd samt UF

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Medvetandegör för näringslivet vad det finns för utbud av utbildningar och öppnar till delaktighet hos näringslivet.

Tidplan: 2022

Ansvar: Kommunikationsenheten

Samarbetspartners: Kultur- och utbildningsförvaltningen, Barn och ungdomsförvaltningen och Tillväxtavdelningen

Kontaktperson: Niklas Ehnfors, kommunikationschef

Resultat: Utöver kommunikation om arbetet överlag genom marknadskanaler så som sociala medier, webb, nyhetsbrev och film har specialistundersköterska YH, industriteknik plåt och svets, IT-utbildningar på YH-nivå marknadsförts specifikt.

Niklas Ehnfors

NULL

Kommunikationschef, Kommunikationsenheten