Förstärk löpande dialog mellan samordnande funktioner i skolan

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Fortsätta att förstärka löpande dialog och samverkan mellan samordnande funktioner på grundskola, gymnasium och campus för att underlätta elevers skol- och yrkesval.

Tid: 2022

Ansvar: Barn- och ungdomsförvaltningen

Samarbetspartners: Kultur och utbildningsförvaltningen

Kontaktperson: Lotta Larsson Fors

Resultat: Intern dialog/arbetsprocess är utvecklad och fortlöper.

Lotta Larsson Fors

NULL

Enhetschef, stöd och utveckling, Barn- och ungdomskontoret