Marknadsföringsinsatser av vuxenutbildningar för fler sökande till bristyrken

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Underlätta för företag att hitta medarbetare med rätt kompetens genom att locka fler sökande till utbildningarna samt arrangera insatser ex. studiebesök, öppet hus, prao som får unga att bli intresserade av den bransch där behov finns, ex. teknik.

Tidplan: 2022

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Kommunikationsenheten, näringslivsenheten, Näringslivet, Barn och Utbildningsförvaltningen

Kontaktperson: Mia Wallander, utbildningskoordinator

Resultat: Företag erbjuds delta i programråd och ta emot praktikanter. Inlägg i kommunens sociala medier och sponsrade inlägg. Informationsmöten om utbildningar för elever, ex. specialistundersköterska, Inkluderande bygg. Öppet hus industriteknik och undersköterskeutbildningar. Campus Alingsås exponeras i etableringsbroschyr.

Alingsås kommun