1 Driftstörningar

Inventera det lokala näringslivets yrkesbehov

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Inventera det lokala näringslivets nutida och framtida yrkes- och branschbehov och utifrån det rikta utbildningssatsningar.

Tidplan: Löpande

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Näringslivet, Näringslivsenheten

Kontaktperson: Linda Andersson, utbildningschef

Resultat: Kompetensinventering görs löpande på våra lokala och regionala utbildningars programråd och yrkesråd, forum och nätverk i Alingsås där näringslivet ingår

Alingsås kommun