Identifiera de yrkesområden där snabbare validering kan ske

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Identifiera de yrkesområden där snabbare validering kan ske, både inom näringslivet och Alingsås kommuns verksamhet.

Tidplan: 2022

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Samtliga förvaltningar, näringslivet

Kontaktperson: Mia Wallander, utbildningskoordinator

Resultat: Äldreomsorgslyftet undersköterska pågår, validering undersköterska start höst 2023, validering inom funktionsstöd start höst 2023

Alingsås kommun