Lokalisera kompetensbehov och implementera nya utbildningsprojekt med socialt ansvarstagande

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: För att utveckla och utbilda efterfrågad arbetskraft. Det fyller företagarnas behov i en specifik yrkesgrupp, ger språkstöd och bidrar till nyanlända in i arbete ex. Inkluderande Bygg i Alingsås.

Tidplan: löpande

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Näringslivet, Näringslivsenheten

Kontaktperson: Linda Andersson, Utbildningschef

Resultat: Inkluderande bygg (IBA). Kompetensprojekt med Alingsås tvätteri.

Alingsås kommun