Forma samordningsgrupp kring kompetensförsörjning

Texten uppdaterad 2023-10-16

Beskrivning: Skapa en förvaltningsövergripande samordningsgrupp där frågor som rör praktik, arbetsmarknadsinsatser och kontakter/samverkan med näringslivet tas omhand.

Syfte: En mer effektivt samordning av insatser underlättar processer och stärker den lokala kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.

Tidplan: våren 2023

Ansvar: Näringslivsenheten

Samarbetspartners: Campus Alingsås, Arbetsmarknadsenheten, Barn och Ungdomsförvaltningen, Kultur- och utbildningsförvaltningen, lokala näringslivet

Kontaktperson: Mia Wallander

Alingsås kommun