Utbildning i upphandling för lokala leverantörer

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Utbildning i upphandling för lokala leverantörer

Tidplan: hösten 2021

Ansvarig: upphandlingsenheten

Kontaktperson: Georgia Lidborg, upphandlare, georgia.lidborg@alingsas.se, 0322- 61 62 21

Alingsås kommun