Rådgivningstillfällen med upphandlingsenheten

Texten uppdaterad 2022-12-20

Beskrivning: möjliggör för företag att boka rådgivningstillfällen med upphandlingsenheten så att fler får kännedom om hur man kan bli leverantör till kommunen

Tidplan: 2022

Ansvar: Upphandlingsenheten, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Georgia Lidborg, upphandlare, georgia.lidborg@alingsas.se, 0322-61 62 21

Resultat: Två rådgivningstillfällen har genomförts.

Alingsås kommun