Matcha kommunens och näringslivets behov med lösningar i näringslivet

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Genomför aktivitet för att matcha kommunens och näringslivets behov med eventuella lösningar i det lokala näringslivet.

Tidplan: 2022-2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Resultat:

  • Näringslivsforum på tema innovationskraft
  • Kommunen delaktiga i Allagehub, en testbädd för att stimulera välfärdsteknik som möter upp användarnas behov. Mer info här.

Alingsås kommun