Marknadsför möjligheter med innovationssystem och kunskapscentrum

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Marknadsför hur Alingsås näringsliv kan dra nytta av Göteborgsregionens innovationsarbete med exempelvis testbäddar

Tidplan: hösten 2022

Ansvar: Tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Resultat:

  • Näringslivsforum med tema innovationskraft genomförs, där 10 regionala utställare deltar på minimässa och i gruppsamtal.
  • Samverkan och omvärldsbevakning inom Business Region Göteborgs nätverk för näringslivsansvariga där Alingsås kommun finns representerad.

Alingsås kommun