Identifiera åtgärder för ökad innovationskraft

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Dialog/workshop med näringslivet för att identifiera de åtgärder som krävs för att öka innovationskraften på lokal nivå, och därefter vidta dem.

Tidplan: 2022

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Resultat: Innovationskraft som tema på storforumet Näringslivsforum, där dialog, runda bordssamtal, paneldiskussioner och minimässa lockar ett 80-tal deltagare. Dagen ska mynna ut i ytterligare åtgärder som bidrar till att öka innovationskraften.

Alingsås kommun