Genomför seminarium med innovationstema

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Syftar till att inspirera kring innovationskraft

Tidplan: 2022

Ansvar: Tillväxtavdelningen, kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Resultat: Storforumet näringslivsforum genomförs med tema Innovationskraft och bidrar till påfyllnad aktiviteter kring det strategiska området innovationskraft i det näringslivsstrategiska programmet. (november 2022)

Alingsås kommun