1 Driftstörningar

Genomför innovationsupphandling inom IT-sektorn

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: Möjliggör för Alingsås kommun att i sin upphandlingsprocess främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Tidplan: 2021

Ansvar: upphandlingsenheten

Kontaktperson: Helena-Maria Olsson Hedberg, upphandlare

Alingsås kommun