Genomför anbudsskola

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: möjliggör att fler, lokala företag får kännedom om hur man kan delta i kommunens upphandlingar.

Tidplan: löpande

Ansvar: Upphandlingsenheten, Kommunledningskontoret

Samarbetspartner: Näringslivsenheten

Kontaktperson: Georgia Lidborg, upphandlare, georgia.lidborg@alingsas.se, 0322-61 62 21

Alingsås kommun